Čo je archebaktéria

Archebaktéria je prapôvodným článkom života na našej planéte. Je to prvá bunka, ktorá predstavuje biologický počiatok rastlinnej a živočíšnej ríše. V priebehu miliónov rokov evolúcie sa archebaktérie vôbec nezmenili. Ich stavba a vzhľad ostali rovnaké počas mnohých tisícročí. To znamená, že ak ju skúmate ako nositeľa DNA, v jeho genetickom kóde je zachovaná informácia o boji o prežitie, pričom sa ako druh zachovala. Túto informáciu o prežití a obrane nám sprostredkúva aj počas prenikania do nášho organizmu, kde pôobí na naše bunky na genetickej úrovni a zároveň sa prejavuje jej silný a blahodarný účinok.

Archebaktérie a minerály z Mŕtveho mora, ktoré sa v prírode vyskytujú v slanom a plynnom prostredí (z chemického hľadiska podobnom našej krvi a krvnej plazme) prenikajú cez pokožku do krvného obehu, vytvárajú energiu podobnú energii našich buniek a dodávajú im množstvo pozitívnej energie. Vďaka vytvoreniu priaznivého prostredia sú zdravé bunky schopné samoregulácie a biostimulácie. Navyše, pre choré bunky je to výborná príležitosť načerpať novú energiu a vybudovať silnú ochranu, teda zvýšiť svoju odolnosť na úrovni genómu. Vďaka tomu si bunky "spomenú" na svoje pôvodné funkcie, následne vytvoria harmonický fyziologický celok, zmobilizujú všetky ochranné sily organizmu a obnovia jeho životné funkcie.