Kto je Dr. Nona Kuchina

Dr. Nona Kuchina je uznávanou vedkyňou, lekárkou, akademičkou Ruskej akadémie vied a Newyorkskej akadémie technologických a spoločenských vied. Založila a vedie vedecko-priezkumné laboratórium Lenom v Izraeli.

Je autorkov viac než 40 vedeckých publikácií predložených na medzinárodných sympóziích. V roku 2004 bola ocenená zlatou medajlou Ruského fondu mieru.

Osobne ocenili jej prácu prezident USA George Bush s manželkou, starosta mesta New York M. Blumberg, senátorka Hillary Clintonová, senátor Carl Kruger a iné významné osobnosti.

Za svoje zásluhy bola v Izraeli vyznamenaná titulom "Žena roku 2000".

Nona Kuchina má so svojím manželom Michaelom Shneersonom 7 detí, z toho jedno adoptované. Raz za ňou došla žena, ktorá bola v poslednom štádiu rakoviny, už sa jej nedalo pomôcť, prišla príliš neskoro. Vyslovila obavu, čo bude po jej smrti s jej dcérou, kto ju vychová, nemá žiadnu rodinu. Nona jej sľúbila, že si dievčatko vezme k sebe a to aj urobila. Po smrti ženy si jej dcéru adoptovala a tá sa stala plnohodnotnou súčasťou ich rodiny.

Dr. Nona Kuchina