Prevencia rakoviny

Budúcnosť patrí preventívnej medicíne

Rakovina je multifaktoriálne ochorenie, t.j. jej rozvoj nie je podmienený jednou príčinou, ale spojením niekoľkých tzv. etiologických alebo rizikových faktorov.

Určenie týchto faktorov a odstránenie ich možného vplyvu na človeka je aj predmetom prevencie rakoviny. Osobitný význam majú pri tom individuálne zvláštnosti a citlivosť každého jedného organizmu.

Cieľ prevencie - vytvoriť v organizme také podmienky, aby sa organizmus sám vysporiadal s chorobou.

K dnešnému dňu veda dokázala, že rakovinové bunky sa nachádzajú aj u hociktorého zdravého človeka. Je to všeobecne uznávaný fakt. No zdravý organizmus po čase rozpozná nebezpečenstvá a prijíma včasné opatrenia, aby izoloval a zničil rakovinové bunky. U onkologických pacientov sa toto nedeje, zhubné útvary sa rozširujú a nenarážajú na odpor zo strany organizmu. Tak sa objavujú vonkajšie symptómy rakoviny.

Veľmi zaujímavý prípad opisuje Roland Glasser vo svojej knihe z roku 1976 "Ľudský organizmus - hrdina". Pri transplantácii obličky sa jednému pacientovi stala výnimočná udalosť. Napriek tomu, že bolo urobené všetko možné, aby sa overilo zdravie darcu, oblička s nezaznamenanými rakovinovými ohniskami sa transplantovala človeku, ktorý nejaký čas užíval imunosupresíva (lieky na zníženie imunity).

Po operácii pacientovi aj naďalej podávali imunosupresíva, aby sa predišlo odmietnutiu obličky. Po niekoľkých dňoch transplantovaná oblička začala zväčšovať svoje rozmery. Navonok sa to podobalo na jednu z foriem akútneho odmietnutia, ale oblička aj naďalej normálne fungovala. Zakrátko počas plánovanej röntgenoskopie hrudného koša sa našiel nádor (samozrejme, že sa stihol rozšíriť počas operácie). Už za jeden deň sa našiel nádor na druhých pľúcach. Horná časť transplantovanej obličky sa rozšírila a bola trojnásobne väčšia ako spodná časť. Analýza tkaniva rozširujúcej sa polovice ukázala, že je zaplnená rakovinovými bunkami. Lekári skonštatovali, že novotvary v pľúcach sú metastázy. Údiv vyvolala rýchlosť, s akou nádory rástli. Za normálnych podmienok potrebujú nádory na rast mesiace, ba až roky, ale teraz sa rozšírili za niekoľko dní. Lekári museli prestať podávať chorému imunosupresíva.

Záver: Imunitný systém darcu brzdil rast rakovinových buniek tým, že im nedovolil šíriť sa. Môžeme tiež predpokladať, že imunitný systém darcu bol natoľko silný, že sa nikdy nemusel dozvedieť o existencii nádorových buniek v jeho obličke.


Slovo rakovina vyvoláva panický strach u každého z nás. Bohužiaľ, ani jedno slovo nevyvoláva u ľudí taký poverčivý strach. Tento strach je založený na 4 hlavných predsudkoch:

1. Príčina rakoviny dodnes nie je známa
2. Rakovinu vždy sprevádza bolesť a môže vyústiť do zdĺhavej, trýznivej smrti.
3. Chorý je bezmocný a nevie si pomôcť, ostáva mu len prenechať zodpovednosť za svoje zdravie a život ošetrujúcemu lekárovi.
4. Všetky metódy liečby rakoviny sú nepríjemné a vo väčšine prípadov aj bezvýsledné.

Cieľ, ktorý sme si stanovili pri prevencii onkologických chorôb - naučiť sa plnohodnotne žiť, podporovať a využívať dostupný potenciál zdravia daný prírodou.

Pri prevencii detských onkologických ochorení celá zodpovednosť pripadá na rodičov. No dospelí musia prebrať zodpovednosť na seba. Z obyvateľov USA každý tretí muž a každá štvrtá žena trpí rakovinou a každý piaty Austrálčan, podľa štatistiky zomiera na rakovinu. Nestraším vás, ale je to známy fakt. Ste pripravení uvedomiť si toto strašné upozornenie a zmeniť tak spôsob života svojej rodiny, aby ste predišli tejto hroznej chorobe?

Profesor Er Doll vo svojej knihe "Príčiny rakoviny" uvádza tvrdenia mnohých lekárskych autorít, že onkologickým ochoreniam bolo možné v 85% predísť včasnou zmenou spôsobu života chorého. Za toto sa vyplatí bojovať. Od nás to vyžaduje rozhodnosť, vytrvalosť a pripravenosť na zmeny. Nerobím špeciálne rozdiely medzi prevenciou onkologických chorôb u dospelých a detí, pretože vo väčšine faktorov sú identické. Mnohí z pacientov sa pokúšajú pochopiť, čo je rakovina. Ďalšia otázka ktorú si prakticky všetci kladú: - Prečo ja?

Ako vzniká nádor

Aby sme si už nikdy nekládli tieto otázky, obráťme sa na dostupné informácie. Mnohí z nás stratili niekoho z blízkych, chorých na rakovinu. A možno ste iba počuli o hrôzach tohto ochorenia. Väčšina z nás si myslí, že rakovina je silná, mocná choroba, ktorá dokáže pokoriť ľudský organizmus  úplne ho zničiť. V skutočnosti veda o bunke, cytológia, svedčí o opaku. Rakovinová bunka je v podstate slabá a zle zorganizovaná. Rakovina začína z bunky, ktorá obsahuje nesprávnu genetickú informáciu, preto je neschopná plniť pre ňu určené funkcie. Táto bunka mohla dostať nesprávnu informáciu kvôli škodlivému pôsobeniu karcinogénnych látok, ožiarenia, karcinogénov v jedle, vode alebo jednoducho preto, že v procese neustálej produkcie miliardy buniek, organizmus sa čas od času dopustí chýb. Ak táto bunka začína produkovať iné bunky s tou istou poruchou genetickej štruktúry, vzniká nádor, ktorý pozostáva z veľkého množstva atypických buniek. Imunitný systém organizmu obyčajne rozpoznáva takéto bunky, ničí ich, alebo obmedzuje ich činnosť natoľko, aby sa nemohli rozširovať. Ak medzi normálnymi bunkami existuje nejaký druh "informačného spojenia", ktoré zabraňuje reprodukcii, tak nádorové bunky nereagujú na túto informáciu a začínajú sa nekontrolovane množiť. Veľmi časťo nahrádzajú zdravé bunky nádorovými, rozširujú sa, vplývajú na funkcie orgánov. Pri ťažkých formách rakoviny sa nádorové bunky odtrhnú od prvotného nádoru a prenášajú sa do iných častiach tela. Takéto odtrhnutie a rozšírenie sa nádorových buniek sa nazýva metastáza.

To sa nestáva pri normálnom fungovaní imunitného systému. Nedávno vedci potvrdili, že fungovanie tohto dôležitého systému poväčšine závisí od správania každého z nás. Potrava, ktorú konzumujeme, tie alebo iné zvyky, štýl nášho života, môžu vplývať na spôsobilosť organizmu vzdorovať chorobe. 

V tomto prípade sa dostávame k pojmu: osobnej alebo individuálnej prevencie, ktorá v sebe zahŕňa nielen "genetický portrét" indivídua, ale aj štýl jeho života. Tak aj pri obmedzeniach, ktoré sú dané dedičnými faktormi, má človek ohromné množstvo možností posilniť obranné sily vlastného organizmu. Uvedomenie si zodpovednosti za vlastné zdravie a prechod na taký spôsob života, ktorý podporuje zlepšenie imunitného systému, zmenil život mnohých ľudí.