Čo je to imunitný systém

Imunitný systém pozostáva z mnohých miliónov imunitných buniek. Predstavte si milión práporov a v každom z nich milión ľudí. Systém zabezpečuje dva rôzne typy imunity: vrodenú a získanú.

Vrodená imunita predstavuje odolonosť proti baktériám, ktorú má človek od narodenia.

Získaná imunita sa rozvíja počas života, podľa toho, ako sa organizmus oboznamuje s tými alebo inými patogénnymi baktériami a vírusmi. Existuje veľa metód stimulácie imunitného systému. (Využitie rezerv vlastného organizmu.) V individuálnej prevencii existujú štyri kategórie stimulátorov imunitného systému:

1. Posilnenie výmeny informácií vo vnútri imunitnej bunky, čo zvyšuje efektívnosť jej fungovania
2. Stimulácia rastu množstva imunitných buniek, zvýšenie ich agresivity a efektivity pri kontakte s antigénom (cudzorodou látkou)
3. Podstatné spomalenie a úplné blokovanie tvorby voľných radikálov, ktoré sú jednou z hlavných príčin vzniku rôznych ochorení
4. Dlhodobá pozitívna zmena zloženia krvi a tkanivovej tekutiny. t.j. prostredia v ktorom pracujú imunitné bunky

Tieto procesy prispievajú k efektívnejšiemu fungovaniu imunitného systému.

Ponúkame vám možnosť pôsobiť na všetky štyri kategórie stimulátorov imunitného systému produktami Dr. Nona.