Živá sila Mŕtveho mora

Každý pozná ohromnú liečivú silu Mŕtveho mora, ktorej sláva siaha tisíce rokov do minulosti. Mŕtve more sa v mnohom líši od iných morí našej planéty. V súčasnosti obsahuje všetky mikroelementy a prvky potrebné pre ľudský organizmus (21 prírodných minerálov). Avšak nikto sa v ňom nemôže kúpať viac než 20 minút, pretože kvôli vysokej koncentrácii soli, ktorá vytvára silno zásadité prostredie s pH 9,9, existuje možnosť chemických popálenín. Známe francúzske aromatické oleje, ktoré používa naša spoločnosť, majú pH 3,0.

Mŕtve more

Mŕtve more leží v tektonickej depresii rieky Jordán (najväčšia depresia na Zemi) a má množstvo neobvyklých geochemických vlastností. Voda obsahuje vysoký obsah solí. Taktiež chemické zloženie vody je unikátne. Porovnanie chemického zloženia vody z Mŕtveho mora s inými moriami ukazuje, že priemerná salinita Mŕtveho mora dosahuje 31,5%. Koncentrácia iónov SO4 je mimoriadne nízka a zároveň obsah brómu je 5920 mg/liter, čo je najväčšia koncentrácia na celom povrchu Zeme. Väčšina iónov vápnika v Mŕtvom mori a jeho vode je vyvážená chloridmi. Vody Mŕtveho mora po chemickej stránke obsahujú sodík, draslík, rubídium, vápnik, horčík, chlór, bróm, soli kyseliny uhličitej a malé množstvo solí kyseliny sírovej. Jednou z najdôležitejších súčastí bioorganominerálneho komplexu je DN-1. DN-1 je červenooranžový bielkovinový extrakt zíkaný z červených halobaktérií Archea, extrahovaných z vody Mŕtveho mora, ktoré sú silným stimulátorom obnovy poškodených štruktúr DNA.